Wat verandert er met de komst van de nieuwe kleineondernemersregeling?

Gaat u gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling, dan hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. Daarvoor gelden wel 2 voorwaarden. Uw omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar. En uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Maar er verandert meer. De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Stel, ik kies vanaf 2020 voor de nieuwe regeling – wat zijn de gevolgen?

U doet geen btw-aangifte meer.U brengt geen btw meer in rekening bij klanten.U kunt de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst. U moet uw omzet wél bijhouden in uw administratie. Vanaf het moment dat u deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar.
Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019.