Belangrijkste wijzigingen voor 2019

Laag BTW-tarief van 6% naar 9%

Onder andere wordt het lage BTW-percentage van 6% verhoogd naar 9%.  Voor ondernemingen die recht hebben op BTW-aftrek heeft de BTW-verhoging geen effect. Zij kunnen deze BTW aftrekken. 
Wel zullen er enige administratieve aanpassingen gedaan moeten moeten worden: boekhoudsystemen moeten tijdig worden aangepast en ook moet er rekening worden gehouden met de facturatie en BTW-aangifte bij de jaarovergang. Als diensten pas na 1 januari 2019 worden geleverd, maar al vóór die datum worden vooruitbetaald, moeten ondernemingen bijvoorbeeld alsnog 3%  na factureren. 
Bij vooruitbetalingen in 2018 van bijvoorbeeld seizoens- of concertkaarten voor evenementen die pas in 2019 plaatsvinden, geldt nog het 6% BTW-tarief. 

Ruimere werking sportvrijstelling in de BTW

De sportvrijstelling in de Nederlandse BTW geldt op dit moment voor organisaties zonder winstoogmerk, voor sportdiensten die zij aan leden leveren. Het Europese Hof van Justitie vond deze Nederlandse vrijstelling te beperkt. In het Belastingplan 2019 is daarom een verruiming van de huidige sportvrijstelling opgenomen, waardoor die ook gaat gelden voor diensten aan niet-leden. Het gevolg van de verruiming is dat de BTW-heffing voor het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie komt te vervallen. Organisaties kunnen daardoor ook de voorbelasting op de kosten van en investeringen in de sportaccommodaties niet langer in aftrek brengen. Dit betekent een groot nadeel voor deze organisaties. Om dat te compenseren komt er een subsidieregeling voor sportverenigingen en een specifieke uitkering voor gemeenten.