Kleine Ondernemers Regeling

12-03-2019
Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemingsregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de btw, kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling.


Gaat u gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling, dan hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. Daarvoor gelden wel 2 voorwaarden. Uw omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar. En uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Belastingplan 2019

25-09-2018
Uit het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, blijkt dat er op het gebied van de BTW een aantal wijzigingen te verwachten zijn, waar wij rekening mee moeten